Algemene voorwaarden

1.) Door gebruik te maken van de website 1001erotiekverhalen.nl verklaar je op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden en hier naar te zullen handelen.

2.) Bij het insturen van een verhaal verklaart de inzender hiervan de rechtmatige eigenaar te zijn.

3.) Verhalen op de website 1001erotiekverhalen.nl mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd.

4.) Het is niet (meer) toegestaan om verhalen en reacties te plaatsen waarvan de inhoud in strijd is met de Nederlandse wetgeving. Verhalen die in het verleden zijn geplaatst zijn gelabeld met een waarschuwing om lezers te waarschuwen. De verhalen zijn enkel fictief. Als lezer dient u hiervan ten alle tijden bewust te zijn.

5.) 1001erotiekverhalen.nl  behoudt zich het recht voor om verhalen zonder opgaaf van reden te wijzigen, weigeren of te verwijderen.

6.) 1001erotiekverhalen.nl  behoudt zich het recht voor om personen de toegang tot de website zonder opgaaf van reden te ontzeggen.

7.) Voor alle verhalen geldt dat iedere gelijkenis met de werkelijkheid (zoals namen en plaatsen) berust op toeval. Bij twijfel of wanneer duidelijk is dat het geen toeval maar opzet betreft behoudt 1001erotiekverhalen.nl zich het recht voor om inhoud zonder opgaaf van reden te wijzigen, weigeren of te verwijderen.

8.) Verhalen waarin seksuele handelingen met personen onder de 16 jaar voorkomen, of die oproepen tot seksuele handelingen met personen onder de 16 jaar, zullen worden verwijderd op basis van Punt 5. daar deze in strijd zijn met punt 4. Deze regel is ook van toepassing als uit de context is op te maken dat het om personen gaat onder deze leeftijdsgrens.

9.) Verhalen met extreme verkrachting, dood, racisme, drugs, maatschappelijk gevoelige kwesties, politiek en mensonterende handelingen zijn niet toegestaan en zullen verwijderd worden op basis van Punt 5 daar deze in strijd zijn met punt 4.

10.) Gekopieerde en/of vertaalde verhalen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar, zijn niet toegestaan en zullen verwijderd worden op basis van Punt 5.

11.) 1001erotiekverhalen.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade in welke vorm dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de website.

12.) Het aanbieden van verhalen geschiedt geheel vrijwillig. Aanbieders kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op vergoeding in welke vorm dan ook. Bij het aanbieden van een verhaal gaat u ermee akkoord dat 1001erotiekverhalen.nl deze tevens mag publiceren op toekomstige website’s van gelijke aard.

13.) Het plaatsen van persoonlijke gegevens (FaceBook, Telefoon, Skype, instagram, Kik, Tiktok e.d.) als reactie op de verhalen is niet toegestaan. Mocht je graag je gegevens uitwisselen of op zoek zijn naar spannend contact, kijk dan eens onder sexoproepjes.

14.) Alle gebeurtenissen, namen, plaatsen en data zijn verzonnen. Overeenkomsten zijn onbedoeld en puur toeval. Mocht je op welke wijze dan ook hier last van ervaren, laat het ons weten en wij zullen het verhaal wijzigen.

15.) 1001erotiekverhalen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door haar bezoeker(ster)s en-of de inhoud van de aangeboden text.

16.) Het printen van verhalen, afkomstig van 1001erotiekverhalen.nl, is toegestaan mits alleen voor eigen gebruik en niet voor publicatie.

Tot slot. Alle verhalen zijn ooit door bezoekers / vaste auteurs op de site geplaatst. Wij dragen uiterste zorg ervoor dat de verhalen die geplaatst worden uniek zijn en niet gekopieerd van andere websites. Desondanks kan het voorkomen dat we iets over het hoofd zien. Mocht je een verhaal aantreffen waarvan je de rechtmatige auteur bent en je bent van mening dat het verhaal niet rechtmatig op deze site is beland, neem dan gelieve contact met ons op. Wij zullen uw verhaal direct van de site verwijderen.