Waar draait het eigenlijk allemaal om?

0
(0)

Harry streelde door het lange blonde haar
van zijn vriendin. “Je meent het echt he”, zei hij zacht.
Aarzelend knikte Claudia instemmend. “Nu ik ben klaargekomen,
is het wel wat minder. Maar het gevoel is er inderdaad nog
steeds”, antwoordde ze zacht. “Waarom? Wat is er toch met dat
geneuk over negers?”, zei Harry met onbegrip in zijn stem. “Ik
weet het echt niet. Het heeft niets met liefde te maken, dat
is wat ik zeker weet”, klonk het bedachtzame antwoord van zijn
vriendin. Claudia was blij er nu eens met haar vriend erover
te kunnen praten. Nooit zou ze deze man willen ruilen voor een
ander. Maar de sex met hem was zo herkenbaarbaar, voorspel-
baar, geworden. Dat wist ze al jaren, maar dat met negers was
pas de laatste tijd aan de orde.

Twee weken later vertelde ze datzelfde verhaal aan sexuologe
dr. Singhproa. Inderdaad, een vrouw van Hindoestaanse afkomst.
Aanvankelijk had ze zich gegeneerd zoiets te vertellen aan een
donkere vrouw. Zelf wist ze dat haar verlangens helemaal niet
uitgingen naar elke donkergetinte man, maar slecht naar een
negerman. Gelukkig keek de doctor nergens meer van op. Na haar
verhaal te hebben gedaan, staarde Claudia de mooie vrouw een
beetje schaapachtig aan. “Bent u nu boos”, vroeg ze beschaamd.
Singhproa lachte en zei: “Integendeel.
Maar u wilt natuurlijk weten wat de oorzaak ervan is?” Claudia knikte.
“In de eerste plaats wil ik u erop wijzen dat de meeste vrou-
wen die gebukt gaan onder deze verlangens, heel veel van hun
partners houden. Sterker nog, deden ze dat niet, dan waren
deze gevoelens niet in sterke mate aanwezig. Maar goed, zoals
u weet kent de ontstaansgeschiedenis van de mens een lange
weg. Toch bestaan we, zoals wij nu zijn, nog niet zo lang. Dat
wat ons als soort zo succesvol maakt, komt slechts door het
feit dat ons lichaam gebouwd is voor de meest uiteenlopende
omstandigheden. Anders gezegd: er is geen diersoort op aarde
die in zoveel verschillende omgevingen kan leven als de mens.
Zes miljoen jaar geleden hadden de eerste mensachtigen onge-
veer een lichaam zoals het onze nu. Ze konden daarmee op meer
plaatsen komen dan welk dier dan ook. Al die verschillende
omstandigheden leidde langzaamaan tot meer intelligentie.
Immers, met die verhoogde mobiliteit waren er zoveel meer
problemen te overwinnen. Tijdens het rondtrekken werden de
mensachtigen met een ander evolutionair voordeel geconfron-
teerd: genen van totaal verschillende groepen konden -gemakke-
lijker- met elkaar worden gemengd. En net zoals een bastaard-
hond veel slimmer is dan een exemplaar van een zuiver ras,
zochten de eerste mensachtigen elkaar regelmatig op. De ver-
scheidenheid aan genen leverde de meeste overlevingskansen op.
De mannetjes van deze aapmensgroepen wilden dat niet. Zij
waren slechts gebaat met het doorgeven van hun eigen sperma.
Maar de vrouwtjes wilden alleen het beste voor hun nageslacht.
Kwamen er twee groepen dicht bij elkaar in de buurt, dan
staken de vrouwtjes bijna letterlijk hun kontjes tussen de
bosjes en lieten zich bevruchten. Eenmaal het vreemde sperma
in hun lichaam, holden ze terug naar de eigen groep. Want hun
eigen mannetjes hadden al bewezen dat zij goed voor hun vrouw-
tjes konden zorgen, anders waren ze al doodgegaan. Op hun
manier hielden ze van hun mannetjes. Dit speelde zich allemaal
af in Afrika. Op een gegeven moment werd de mobiliteit zo
groot, dat groepen over land naar Europa en Azi‰ trokken.
Anderen bleven achter en bekwaamden zich in het overleven op
het oude continent. Niet overal was het klimaat hetzelfde, en
zo ontstonden er de drie onderrassen met de verschillende
groepsspecificaties: het Negroide, het Mongolo‹de en het
Kaukasische ras. U en ik behoren tot de laatste, alhoewel mijn
voorouders in warmere streken bleven rondtrekken dan de uwe,
vandaar het verschil in kleur. Soms komt die oerdrang tot
diversiteit bij vrouwelijke leden van de verschillende onder-
rassen weer naar boven. Meestal gebeurt dit als je in je
normale leven weinig zorgen hebt. Vandaar dat ik vermoed dat u
veel van uw vriend houdt en hij ook van u. Het verlangen naar
de meest verschillende genen komt terug, en dat is dus heel
natuurlijk allemaal. En dat u kiest voor een neger is ook heel
normaal. Want evolutionair gezien kent u geen Chinezen, die
ontwikkelden zich gelijktijdig met uw voorouders, en beide
volkeren waren ver van elkaar verwijderd. Negers kent u wel
diep in uw onderbewustzijn, ik ook. Want we komen allemaal uit
Afrika! Om eerlijk te zijn heb ook ik op zijn tijd wel eens
behoefte aan een goede beurt van een flinke neger”.

Claudia proestte het uit om zoveel eerlijkheid. Maar de strek-
king van het verhaal was haar overduidelijk. Singhproa legde
het allemaal zo helder uit dat het leek alsof ze dit eigenlijk
altijd had geweten. “Maar wat moet ik nu doen?”, vroeg ze. De
doctor haalde haar schouders op en antwoordde: “Uiteindelijk
zijn we allemaal mensen geworden met dezelfde capaciteiten.
Dit verhaal gaat over natuurlijke selectie, oerdrang. Allemaal
zijn we gezegend met iets veel mooiers; we kunnen nadenken en
daarnaar handelen. Dus het antwoord kan ik u niet geven, dat
moet u zelf uitzoeken”. Op dat moment kwam er een mooie,
donkere negerman de spreekkamer binnen. Singhproa’s ogen
lichtten op en ze zei: “Ah Davey, wil jij deze mevrouw uitla-
ten”. En zich tot Claudia richtend: “Dit is mijn collega David
Cameron. Wij waren klaar, toch?” De doctor keek Claudia veel-
betekenend aan. “Eeh, ja, geloof ik. Nou, dan ga ik maar.
Hartstikke bedankt voor de, ehh…” “De Out of Afrika-genen-
theorie”, vulde de sexuologe haar aan. Dave hield de deur al
voor haar open.

“Zo, u was net op gesprek voor de genentheorie”, vroeg Dave
meer dan belangstellend. Claudia kreeg een hoogrode kleur. De
man knikte begrijpend en zei: “Ja, dat vind ik ook altijd heel
erg interessant. Voelt u het ook?” De vrouw keek de donkere
man niet-begrijpend aan. “Wat bedoelt u met voelen?”, stamelde
Claudia. “Nou, die spanning in je onderbuik als je weet wat
die ander van je denkt…” “Ooh mijn God”, verzuchtte de vrouw
en ze bleef als een blok staan. “Zullen we naar mijn spreekka-
mer gaan?”, vroeg de psycholoog met hese stem. “Ooh mijn God”,
wist Claudia slechts uit te brengen en ze liet zich door de
grote man meevoeren. De deur was nog niet in het slot gevallen
of Dave perste zijn lippen op de hare. Claudia stribbelde
tegen. “Laat je gaan, laat het nou eens helemaal gaan!!! Ik
wil jou! Ik wil jou net zo graag als jij mij wilt”, hijgde de
donkere man. Claudia liet haar handtas vallen en nog eens met
een: “Ooh mijn God”, gaf ze zich over.

Dave rukte de kleren van haar lijf. De opwinding deed zijn
lichaam trillen. Het wit in zijn ogen werd overduidelijk
zichtbaar toen hij Claudia’s goddelijke, naakte, lichaam zag.
“Alle mensen, wat een heerlijk lijf!”, riep hij uit. Claudia
was nog te beduusd iets te zeggen of iets te doen. De opwin-
ding gierde door haar lichaam. Ze had het gevoel alsof haar
kutgeil met straaltjes langs haar benen liep. Zijn gretige
hand schoot tussen haar dijen. Als in een trance opende ze
haar benen. “Mighty!”, riep Dave uit, “Je ben zo nat als de
Hudson River!” Zijn handen gleden over het geilspoor naar haar
schaamlippen. Claudia snikte achter haar adem op het moment
dat zijn vingers haar gezwollen schaamvlees raakten. Ze kan-
telde haar bekken iets. David zuchtte omdat hij er nu beter
bij werd gelaten en duwde de rest van zijn lichaam tegen haar
aan. Dit werd voor de vrouw teveel. “Ik wil jouw naakte huid
op de mijne voelen”, hijgde ze het uit. “Geef me dat heerlijke
lijf aan mij, ik wil het!” Geholpen door de man zelf, trok ze
zijn kleren van zijn lijf. Nu was het Claudia’s beurt om met
wijd opengesperde ogen naar zijn lichaam te kijken, vooral
naar zijn pik. Een echt grote had hij niet, maar zijn mannen-
speer stond hevig trillend en besmeurd met voorvocht, stram
tegen zijn buik aan. Claudia’s knie‰n knikten en ze zakte er
doorheen. Om zichzelf nog een beetje een houding te geven,
begon ze de kroezende haartjes op zijn borst en buik te stre-
len. Ze dacht dat ze doodging, zo opgewonden voelde ze zich.
Voor de eerste keer in haar leven zou ze een neger beminnen,
alleen maar om het feit dat hij een neger was!

Haar handen waren bij zijn schaamstreek aanbeland. Ze pakte de
kleverige pik en proefde hem met haar lippen. Zijn voorvocht
trok draden tussen haar mond en zijn genotsstengel. Hij smaak-
te hetzelfde als die van Harry, maar die kleur…!!! Onbe-
heerst hapte ze in de neukstaaf en bracht hem in ‚‚n ruk tot
diep achter in haar keel. David kreunde het uit van genot.
Maar hij wilde haar ook hebben, voelen, genot brengen. Lang-
zaam liet ook hij zich naar de grond zakken. Terwijl de blanke
vrouw aan zijn Joris bleef sabbelen, zuigen en pijpen, ging
hij liggen. Hij plaatste zijn eboniet-gekleurde handen op de
volle roomwitte billen van de ontketende del. Zo dwong hij
haar achterstevoren op zijn lichaam te gaan zitten. De heer-
lijk zoete geur van geile vrouw walmde hem tegemoet. Hij
opende zijn ogen en keek recht in de twee opengesperde gaten
in haar onderlichaam, waarvan de voorste heerlijk omzoomd was
met nat, kledderig vlees. “Wat een lekkere kut”, kreunde hij
uit de grond van zijn hart. Hij schoof haar wat naar achteren,
zodat ze met al haar heerlijkheden recht boven zijn gezicht
zat. Terwijl Claudia nog steeds met zijn staaf bezig was,
voelde ze het ragfijne kroeshaar van zijn hoofd tussen haar
dijbenen. En even later ontving het gevoeligste deel van haar
lichaam rillend zijn bewonderende tong. “Ik drink je, ik drink
je helemaal leeg”, steunde de man tussen de teugen door. Maar
het geil was teveel, hij zou het nooit kunnen drinken. Daarom
concentreerde hij zich alleen maar op de stijfgezwollen clito-
ris. Claudia slaakte een gilletje en sprong van zijn lichaam.
“Wat doe je nou?”, riep de man niet-begrijpend uit. “Het spijt
me, alles van mij is te gevoelig, snap je. Ik hou het niet uit
als jij aan mijn kittelaar zit”, steunde Claudia. Ze keek naar
zijn pik die nog groter leek dan zo‰ven. Een nieuwe geilgolf
spoelde door haar lichaam. Haar handen wreven vanaf haar
onderbuik langzaam naar haar gevoeligste plekjes. “Kom, dan
rest ons alleen nog maar te neuken”, zei David opgewonden die
ook begonnen was zijn geslachtsdeel te masseren. En met een
nog hesere stem er achteraan: “En je weet hoe je moet gaan
liggen”. Pats! Die vent wist hoe hij deze geile vrouw moest
aanpakken. Natuurlijk wist ze hoe ze genomen wilde worden!
Natuurlijk wist ze dat! En hij? Hij wilde dat blijkbaar ook
zo! Het is dat lichamelijke opwinding zich in stilte ontwik-
kelt, anders was Dave’s spreekkamer gevuld met het overdonde-
rende geilgeraas van de blanke slet.

Bevend over heel haar lichaam zakte de vrouw door haar knie‰n,
nam erop plaats en zette haar handen voor zich uit. Net zo
beverig kwam David achter haar zitten, eveneens op zijn knie-
n. Lijdzaam maar gespannen wachtte Claudia op wat ging gebeu-
ren. “Ik neem je zoals de mens het altijd heeft gedaan”, zei
hij zacht, plechtig bijna. “Ik neem je zoals het hoort”, siste
hij geil tussen zijn tanden en stootte toen krachtig naar
voren. “Aaah!!!!!!!”, gilde Claudia. In een flits werd ze van
achteren opgevuld, maar diezelfde fractie van een seconde leek
een eeuwigheid te duren. Iedere rulling in haar vagina werd ze
gewaar door zijn doorpriemende eikel. E‚n van haar handen
flitste naar haar kittelaar om het onbeschrijfelijk genot in
elk geval op ‚‚n plaats te kunnen houden. Vrijwel ogenblikke-
lijk kwam ze klaar. Dave voelde al haar kutspieren om zijn pik
samentrekken. Ook hij kende maar ‚‚n gewaarwording en dat was
zo snel mogelijk in deze proet zijn sperma lozen. Het tweetal
ging als beesten tekeer en dat realiseerde Claudia zich op de
almaar aanrollende toppen van haar orgasme. Nooit eerder had
ze zoiets meegemaakt en diep in haar onderbewustzijn kwamen
herinneringen terug. Ervaringen aan een lang vervlogen tijd
waarin vreemde beesten leefden en waarin angst, honger, maar
ook tevredenheid en geborgenheid centraal stonden. Ze zwijmel-
de erin, ze voelde zich intens gelukkig. Ruw werd de vrouw
enigszins bij haar positieven gebracht. Nagels klauwden in
haar billen, de man in haar kut ging klaarkomen! Met korte,
felle dierlijke schokken bewoog hij zich in haar. Haar enorme
tieten met tepels die nog nooit zo stijf hadden gestaan als
nu, lilden bevend mee. Begeleid met een dierlijke schreeuw
spoot de neger zijn eerste klodders in de blanke vrouw. Clau-
dia voelde een nieuwe nattige warmte haar onderbuik vullen.
Pas op dat moment begon haar orgasme weg te ebben. Trillend
van inspanning en dierlijke bevrediging lieten de man en vrouw
zich op hun zij rollen. De snel krimpende lul gleed al lekkend
uit Claudia’s drijfnatte kut. Ze hijgden na en lachten.

Claudia schikte haar kleren. Op de wc had ze zoveel mogelijk
sperma uit haar vagina proberen te persen, maar nog lekte er
mannelijk slijm in haar slipje. “Kom nog eens langs”, zei Dave
die relaxed in zijn luie stoel zat, met zijn benen op het
bureau. “Dat zal ik zeker doen”, antwoordde Claudia met een
glimlach. Ze ontdeed de spreekkamerdeur van het slot en stapte
naar buiten. Op de gang liep ze doctor Singhproa tegen het
lijf. Verbaasd keek deze Claudia aan, maar al snel vertrok
haar gezicht tot een glimlach. “En”, vroeg ze, “Was het lekker
in de bosjes?” Dankbaar keek Claudia de sexuologe aan en
antwoordde: “Het was heerlijk”. “Ik weet het, ik weet het”,
antwoordde Singhproa zacht. De vrouwen namen afscheid en
Claudia haastte zich naar huis om Harry het goede nieuws te
vertellen

Wat vind je van dit sexverhaal?

Gemiddelde beoordeling: 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Dit bericht is nog niet beoordeeld. Laat weten wat je ervan vindt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *