Verhaal van een lezeres

0
(0)

Conny wist niet wat ze hoorde! Haar Curaçaose studiegenootje Esmeralda was nog niet zo lang geleden een go go-danseres! ‘Heus, dat is niet zo raar’, haastte de mooie koffiebruine dame zich te zeggen. Het is een rijk toeristeneiland, maar de locals zijn arm. Niet dat we veel willen, want het leven is goed te leven daar. Met de zon en zo. Maar toch. Zo zijn de elektronicawinkels stervensduur voor ons, terwijl ze voor die Amerikanen zachte taxfree prijsjes berekenen. Maar wij zitten wel de hele tijd met die winkels en al die rijkdom opgescheept. Veel meisjes van mijn leeftijd zoeken dan ook hun heil in de prostitutie. Het is allemaal lekker veilig daar – geen gewelddadige pooiers en goedgemutste klanten. Werkelijk een paradijsje in vergelijking met het Nederlandse hoerenleven’.
Conny keek haar vriendin met een vreemde blik aan. Het werd hoe langer hoe gekker. Eén blow’tje en die meid begon dingen te vertellen die ze nooit achter dit schatje had gezocht. ‘Hoezo? Kun jij dan vergelijken?’, vroeg ze langzaam. Esmeralda voelde zich betrapt. Ze haalde haar schouders op en zei: ‘Ach, wat de hell, nu kan ik dat ook nog wel vertellen. Ja, het eerste jaar in Nederland woonde ik bij een tante van mij. Ik vond het verschrikkelijk hier. Al dat geweld, de terughoudendheid, die vooroordelen over Antilliaanse jongeren die naar Nederland worden gestuurd om hier uit te razen. Dat was helemaal niet zo! Maar zo werd ik wel behandeld. Enfin, uiteindelijk belandde ik in de roze buurt, huurde ik een peeskamertje voor de helft van mijn nachtelijke inkomsten’. Conny’s mond ging open van verbazing. Duizenden vragen welden op in haar hoofd, maar ze wist er geen één zinnig te formuleren. De hoererij was voor haar een waanzinnig interessant onderwerp. Net zoals zoveel jonge vrouwen had zij er weleens over nagedacht of zij het zou kunnen. En Conny was tot de conclusie gekomen dat zij inderdaad haar lichaam zou kunnen verkopen. Er liep zelfs een jongeman rond die haar geld had geboden om met hem naar bed te gaan. Maar de praktische kanten van het vak hielden haar tegen. Zo was ze bang voor allerlei enge ziekten, en ook het geweld in die wereld stond haar niet aan.

‘Heb je er nog wat aan overgehouden, aan dat hoereren?’, wist Conny er uiteindelijk uit te brengen. Esmeralda schudde haar hoofd. ‘Nee, als je ziekten bedoelt, niet nee. Condooms hè. Wel zijn mijn vagina en bekken enorm uitgerekt. Je zou de mannen de kost moeten geven die er alles voor over hebben om allerlei voorwerpen in je kutje te zien verdwijnen’. Conny kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen. ‘Mmmaag, mag ik het dan eens zien? Hoe uitgerekt is uitgerekt?’, stamelde ze. Even keek de Antilliaanse haar vriendin strak in de ogen aan. Conny zag verbazing in haar ogen, maar ook een soort van genegenheid. ‘Nou, oké dan. Aan jou wil ik het wel laten zien’, zei Esmeralda zacht. Ze deed haar kleren uit. Haar prachtige diepbruine, bijna zwarte huid, glansde verleidelijk in de enkele stralen van de ochtendzon die het studentenkamertje binnendrongen. Esmeralda bekeek zichzelf, duidelijk trots op haar fantastische lichaam. Enigszins beschaamd richtte ze een vragende blik op Conny. Deze zat haar vriendin met open mond te bekijken. Natuurlijk hadden de meiden wel eens het naakt van elkaars lijven gezien, maar nooit zo volledig en zeker niet in een situatie als deze. Conny voelde dat zij als eerste nu wat moest zeggen. ‘Allemachtig, wwwwat, wat heb jij een aantrekkelijk lichaam’, wist ze er stamelend uit te brengen. Esmeralda’s ogen lichtten op. ‘Echt?’, vroeg zij nog wat onzeker. Conny knikte en stak een trillende hand uit om de zwarte huid te bevoelen. Esmeralda deinsde wat terug, Conny keek haar niet-begrijpend aan. ‘Tja, ik zo naakt en jij…’, verontschuldigde zij zich. ‘Natuurlijk!’, riep Conny uit. ‘Stom van me! Natuurlijk moet ook ik uit de kleren!’
Even later zaten de twee jonge vrouwen tegenover elkaar. De één zo donker als eboniet, de ander West-Europees blank met hier en daar een sproetje. ‘Jouw lichaam mag er ook wezen’, complimenteerde Esmeralda haar vriendin. Als automatisch begonnen de vrouwen elkaar tegelijk te strelen en de vrouwelijke welvingen te volgen. Ze hadden allebei niet de grootste borstjes, maar stevig waren ze wel. Ze lachten verlegen terwijl ze de tepeltjes onder elkaars handen voelden groeien. De handen gleden naar beneden, bijna perfect synchroon naar elkaars heupen. Conny zuchtte zachtjes, Esmeralda deed haar ogen dicht. Conny liet het eerst de palm van haar hand over Esmeralda’s schaamstreek glijden, deze volgde al snel op het venustapijtje van Conny. Voorzichtig bevoelden de eerste vingertje het weke lustvlees.

Nu was Esmeralda degene die het initiatief nam, dan was het Conny die met haar hand aangaf wat zij graag van haar vriendin wilde voelen. De vrouwen schoven naar elkaar toe. Ze sloegen bij elkaar de armen om de nek. Voorzichtig naderden de lippen elkaar. Conny was bang dat haar vriendin het kloppen van haar hart zou horen. De spanning in Esmeralda’s onderbuik voelde bijna ondraaglijk aan. De kus verstrengelde hen nog meer, ze schuurden hun venusheuveltjes tegen elkaar. Twee van de mooiste spleetjes van de wereld werden nat, nat op en van elkaar. Het was Esmeralda die het voortouw nam; de angst te worden afgewezen was verdwenen. Zachtjes maakte ze zich uit de omstrengeling los en duwde Conny tegen haar schouders als teken dat ze moest blijven liggen. Al zoenend en kussend gleed ze langs het blanke lijf naar beneden, in de richting van het hete poesje. Voorzichtig spreidde ze de benen van haar vriendin. Conny begon sneller te ademen, alles wees erop dat ze zo meteen voor het eerst in haar leven door vrouw zou worden gebeft. En wat voor een vrouw! Gewillig, maar met een enorme spanning in haar onderlijf liet ze haar benen leiden. En daar lag ze dan, met haar benen zo wijd dat het nog net comfortabel lag. Met haar vingers deed Esmeralda de blanke schaamlippen voorzichtig van elkaar. Ze keek naar haar vriendin, wiens onderbuik snel op en neer ging. Het kutje zag er prachtig uit. De zachte vleeslelletjes lagen nu naar buiten gevouwen. In het midden lag de roze opening, meepulserend op de opgewonden ademhaling van de eigenaresse. Als in één beweging bracht Esmeralda haar hoofd tussen Conny’s benen. Even streelde ze met haar kroeshaar de binnenkant van de blanke dijbenen. Conny gaf een gilletje van opwindend genot dat overging in gekreunde overgave omdat Esmeralda’s roze tongetje aan het geile lustvlees likte. Steeds intensiever werd Conny gebeft. Het voelde fantastisch aan – Esmeralda had dit ongetwijfeld vaker gedaan. Haar dijbenen werden steviger vastgehouden naarmate het tongetje sneller en vaster over het vochtige vrouwenvlees danste. Conny wierp haar hoofd in haar nek en kreunde het uit, ze klauwde met beide handen bijna de lakens van het bed. Conny stopte even, draaide een halve slag haar lichaam en bood haar verrukkelijke spleetje aan om eveneens gebeft te worden. Meteen nam Conny het aanbod aan. Ferm greep ze Esmeralda’s dijbenen en duwde wild haar hoofd in diens kruis. ‘Ik hou van je!’, murmelde ze tussen de befhalen door.

Esmeralda kreunde en veranderde haar ritme. Met lange halen begon ze als een hondje de geslachtsdelen van haar vriendin te likken. Conny sidderde. Ze ging klaarkomen, kon zich niet meer concentreren op de nattige vleespartij die zij te beffen had. Esmeralda merkte dit en intensiveerde haar orale vrijage. Wild en onbeheerst duwde Conny haar gezicht in Esmeralda’s edele delen, alsof ze daarmee het aanstormende genot kon verdragen. Hierdoor aangemoedigd deed Esmeralda haar uiterste best de mooiste bef- en likpartij van haar leven weg te geven. Conny hief een langgerekt genotshuiltje aan terwijl ze heftig en ongecontroleerd begon te trillen. Het genot baande zich een alomvattende weg door haar lichaam. Even dacht Conny dat ze doodging, toen nam de druk af. Het genot stierf weg, maar de naschokken werden perfect door haar vriendin opgevangen en weggemasseerd. Esmeralda kwam naast haar liggen, op haar zij, met gezicht naar haar toegedraaid. Ook Conny draaide zich op haar zij, ze lachten naar elkaar.

‘Zeg dat houden van, meende je dat nou?’, vroeg Esmeralda. Conny bloosde en sloeg beschaamd de ogen neer. ‘Ja’, zei ze zachtjes. ‘Ik heb me nog nooit bij iemand zo op mijn gemak gevoeld als bij jou. En nu ik ook zo lichamelijk van je kan genieten, denk ik dat ik van je hou op een manier zoals dat tussen mannen en vrouwen bestaat’. Esmeralda werd er stil van en staarde naar het plafond. ‘Ik geloof’, begon ze aarzelend, ‘dat zoiets ook voor mij geldt. Alleen, ik zou er niet aan moeten denken nooit meer met een man te kunnen vrijen’. Verbijsterd keek Conny haar zojuist bekende grote liefde aan en schaterde het uit. ‘Welnee, ik ben niet zo bezitterig! Als het gevoel tussen ons maar goed zit! En als ik alles maar weet. Ik zou er ook niet aan moeten denken nooit meer een penis in mijn lijf te kunnen voelen. Maar wat wij hebben is toch veel dieper?!’ Esmeralda knikte. Met betraande ogen sloeg ze haar armen om haar vriendin. ‘Ooh Conny, ik hou zo van je’, bekende de Antilliaanse schone.
Een half uur later lagen de twee jonge vrouwen nog steeds in elkaars armen. ‘Zeg’, begon Conny, ‘nu heb ik nog steeds niet gezien hoe uitgerekt jouw heerlijke poesje nu is’. Esmeralda lachte en vroeg onzeker: ‘Wil je dat nog steeds zien dan? Weet je, het is wel een overblijfsel uit een vorig en heftig leven’. ‘Natuurlijk wil ik dat zien, ik wil alles van je weten’, antwoordde Conny gespeeld verongelijkt.
‘Goed dan’, zei haar vriendin, ‘ik kan best nog wat gebruiken’. Ze draaide zich op haar rug en bracht haar knieën ter hoogte van haar hoofd. Vervolgens haakte ze haar armen onder haar benen en zuchtte een paar maal diep. Conny keek belangstellend toe hoe haar donkere vriendin zich ontspande. ‘Nu moet jij achter mijn kontje gaan zitten en de vingers van je hand bij elkaar brengen’, zei deze zuchtend. Conny deed wat haar werd gevraagd. Verliefd keek ze naar het verleidelijk bruinroze vlees van Esmeralda’s schaamstreek. ‘Plaats al je vingers van die hand nu in mijn vagina en duw ze er dan langzaam in’, ging Esmeralda verder. Een rilling doorvoer Conny’s lichaam op het moment dat haar hand het wellustige vlees van haar vriendin raakte. Het rook heerlijk zoet naar vrouw en overgave. Esmeralda spreidde haar benen zo wijd mogelijk en zowaar, Conny’s hand verdween plotseling tot diep over haar pols naar binnen! Esmeralda kreunde het uit van genot en draaide wild met haar onderlichaam over Conny’s pols. ‘Wat moet ik doen?! Wat moet ik nu doen?!’, riep deze in verbazing en geilheid uit. ‘Open, mhmmm jaah! Open je hand, beweeg ermee, betast alles daarbinnen, mhmmmm, alles daarbinnen wat er maar te betasten valt!’, antwoordde Esmeralda hijgend. Voorzichtig deed Conny wat haar was gevraagd. Haar vriendin joelde het uit van genot en bewoog steeds heftiger met haar onderlichaam. Conny plaatste de binnenkant van haar pols zo dat haar losgeslagen vriendin haar eigen clitoris eroverheen kon schuiven. ‘Ooh jaah!!!’, steunde Esmeralda het uit, ‘jij begrijpt het!!!’ Esmeralda liet haar benen los – haar voeten vielen terug op het bed. Conny merkte dat de ruimte die ze had nu kleiner was. Toch voelde en woelde verder, ze graaide naar al het zacht-nattige binnenwerk wat er maar te voelen was. Esmeralda strekte haar armen naar haar vriendin uit. Conny bood zich zo goed en kwaad als dat ging aan. Huilend van genot sloot Esmeralda haar in haar armen. Ze fluisterde, maar Conny kon door het intensieve gekreun dat zij ook liet horen, niet verstaan wat de Antilliaanse zei. ‘Ik ga komen’, stamelde ze nog eens, wat luider nu. ‘Jezus! Moet ik nog wat doen?!’ Maar Esmeralda kon niet meer antwoorden. Ze zat nu, met opgetrokken knieën en haar bovenlichaam gesteund door Conny. Steeds sneller begon Esmeralda heen en weer te schuiven over het bed, nog steeds met Conny’s hand in haar vagina. Esmeralda joelde het uit van genot. De druk op de hand in de neukspleet werd groter.

Esmeralda bracht haar hoofd tot in Conny’s nek, terwijl ze haar nagels in diens schouders dreef. ‘Iiiiik koooooooom!!!’, krijste Esmeralda het uit en smoorde zichzelf daarna in het blanke neukvlees van haar vriendin. Esmeralda’s onderlichaam schokte wild heen en weer, met de blanke hand als een fantastisch contrasterend middelpunt. Even dacht Esmeralda dat ze van puur genot van haar stokje zou gaan. Ze was misselijk, gebroken door de opwinding. Maar het nam af, Esmeralda liet zich op haar rug vallen. Trillend bracht ze haar benen omhoog, de hand in de vagina kreeg weer wat ruimte. Voorzichtig haalde Conny hem eruit. ‘Ooh jaaah dushi, doe het langzaam, heel langzaam’, hijgde Esmeralda met schorre stem. Ze beefde ongecontroleerd met de terugtrekkende hand. Volg ongeloof keek Conny hoe zij zichzelf uit het geile onderlichaam van haar vriendin haalde. Tot ver over haar pols had ze erin gezeten – haar hele hand was nat van de vrouwenopwinding, maar voelde opmerkelijk zacht aan. ‘Oooh jezus, dat was heerlijk’, snikte Esmeralda het uit en bedankte Conny met een dikke zoen. ‘Nee, ik zou eigenlijk jou moeten bedanken’, zei Conny zacht, ‘dat jij me dit hebt laten zien’. En weer vielen de meiden elkaar in de armen, huilend van het eerlijke genot dat ze elkaar toebrachten.

Twee jaar later wonen we nog steeds bij elkaar. Inderdaad, ik ben Conny. U heeft kennis genomen van de dag en de wijze waarop Esmeralda en ik elkaar de liefde hebben verklaard. Inmiddels zijn we allebei afgestudeerd en hebben we allebei een baan. En inderdaad, we vrijen ook met mannen en vertellen dat nog steeds tegen elkaar. Het is precies zoals we ons voorstelden, die eerste, echte dag. Ook doen we trio’s, maar dan laten we ons ervoor betalen. Anoniem natuurlijk en liefst in een andere stad. Want hoe je het wendt of keert, als lesbisch en interraciaal stel blijven we niet onopgemerkt. Maar als we ervoor gaan… Ik hoop dat het de lezers en lezeressen net zo goed vergaat als ons!

Wat vind je van dit sexverhaal?

Gemiddelde beoordeling: 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Dit bericht is nog niet beoordeeld. Laat weten wat je ervan vindt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *